Palvelut

Toimintaterapia

 

Toimintaterapian avulla pyritään kehittämään yksilön toiminnallisuutta osallistumisen ja osallisuuden edistämiseksi. Toimintaterapia perustuu laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Yhdessä yksilön ja hänen lähiyhteisönsä kanssa luodaan tavoitteellista terapiaprosessia, jossa edistymistä arvioidaan säännöllisin väliajoin. Toimintaterapiassa vahvistetaan yksilön valmiuksia, edistetään ja ylläpidetään olemassa olevia taitoja ja uudelleen opitaan taitoja, jotka ovat oleellisia yksilölle mielekkään arjen sujumisen kannalta. Tavoitteena on yksilön ja ympäristön kannalta mahdollisimman toimiva arki. Toimintaterapiassa on keskeistä yksilölle merkityksellisen toiminnan terapeuttinen käyttö sekä vuorovaikutuksellinen työskentely yksilön ja yhteisön kanssa.

 

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Lasten ja nuorten toimintaterapiassa voidaan harjoitella taitoja, jotka liittyvät esimerkiksi leikin tai koulunkäynnin sujuvoitumiseen. Terapiassa voidaan vahvistaa esimerkiksi hienomotorisia taitoja, hahmottamista, harjaannuttaa lapsen ja nuoren käyttäytymiseen liittyviä itsesäätelytaitoja ja itsetuntemusta sekä vaikuttaa lapsen ja nuoren yksilöllistä toimintaa estäviin ja mahdollistaviin yksilöllisiin ja ympäristötekijöihin.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapiassa keskitytään arjen toiminnallisiin haasteisiin vaikuttamiseen, joita esimerkiksi neurologiset sairaudet, vammat, kiputilat tai psykiatriset sairaudet ovat yksilölle aiheuttaneet. Tämä tapahtuu yksilön taitoja kehittämällä tai ympäristöä muokkaamalla. Toiminnalliset haasteet voivat vaikuttaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Työskentely terapiassa on voimavaralähtöistä, keskeistä on olemassa olevat vahvuudet ja niiden hyödyntäminen muutosten aikaansaamiseksi. Toisinaan tarpeena on auttaa asiakasta rakentamaan uudelleen sairastumisen vuoksi muuttunutta minäkuvaa, jotta osallistuminen edistyy.

Neuropsykiatrinen valmennus

Käytämme usein neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä toimintaterapiaprosesseissamme, mutta voimme toteuttaa myös tarvittaessa pelkästään neuropsykiatrista valmennusta! Neuropsykiatrinen valmennus on menetelmä, jonka avulla voi saada tukea arjen- ja elämänhallintaan, kun yksilöllä on todettu neuropsykiatrinen häiriö, joka vaikuttaa hänen arjessa selviytymiseen. Hyöty neuropsykiatrisesta valmennuksesta on esimerkiksi silloin, kun yksilö on vasta saanut diagnoosin oireilleen tai arjessa toimiminen on jo pidempään vaikeutunut ja tarvitaan valmentavaa tukea. Lähetteen neuropsykiatriseen valmennukseen voi saada esimerkiksi kotikunnan terveydenhuollosta, sosiaalitoimesta tai sairaanhoitopiiriltä.

Kysy myös kuntoutuksen koulutuksista ja konsultaatiosta!

Kiinnostaako toimintaterapiaan liittyvät koulutukset tai tarvitseeko työyhteisösi konsultaatiota toimintakykyyn, kuntoutukseen ja erityisesti toiminnallisiin häiriöihin liittyen? Kysy lisää niin räätälöidään teille sopivaa koulutusta tai konsultaatiota.